Geologický prieskum NOBAGEOS

Služby

Hydrogeologický prieskum
a ostatné služby

Geologický prieskum – geologický vrt

  • inžiniersko geologický prieskum
  • hydrogeologický prieskum
  • vrtné práce pre geologický prieskum
  • geologické posudky
  • realizácia vŕtaných studní

Pracujeme s vrtnou súpravou WIRTH B2 a UGB 50. Každých 5 rokov absolvujeme skúšky odbornej spôsobilosti na MŽP SR. Všetci členovia nášho tímu sú SZČO.

Geologické služby Nová Baňa – geológia

Ceny za nami poskytované služby sú stanovené dohodou v závislosti od požadovaného druhu prác. Napríklad za vrtné práce závisí výška ceny od hĺbky vrtu, priemeru vŕtania, tvrdosti horniny, materiálu na zabudovanie vrtu a pod.

Stanovenú lehotu dodania pre vyhotovené posudky máme do 10 dní od obhliadky terénu, pri vrtných prácach závisí lehota dodania od množstva objednávok, spravidla 2 týždne až 2 mesiace.

Ceny a dodanie
geologických služieb